Preloved Canopies

Sleia – 67 Sleia – 67
Sleia – 67
- Ready
$ 4490
Leia – 79 Leia – 79
Leia – 79
- Ready
$ 4040
Safire 3 – 119 Safire 3 – 119
Safire 3 – 119
- Ready
$ 2790
Kraken – 119 Kraken – 119
Kraken – 119
- Ready
$ 1600
Kraken – 129 Kraken – 129
Kraken – 129
- Ready
$ 1700
Kraken – 129 Kraken – 129
Kraken – 129
- Ready
$ 1800
Kraken – 139 Kraken – 139
Kraken – 139
- Ready
$ 1800
Kraken – 149 Kraken – 149
Kraken – 149
- Ready
$ 1800
Safire 3 – 169 Safire 3 – 169
Safire 3 – 169
- Ready
$ 1700
Tandem – 364 Tandem – 364
Tandem – 364
- Ready
$ 4290
Tandem – 364 Tandem – 364
Tandem – 364
- Ready
$ 4390
we’ve got after parties and free shit